Ponuka nehnuteľností v lokalite Pod hradom

  • 1 izbové byty
  • 2 izbové byty
  • 3 izbové byty
  • pozemky
  • rodinné domy
VIAC INFO

Rodinné domy

Radový rodinný dom STUDENEC

Dom je riešený ako dvojpodlažný so zastavanou plochu 80 m2 (vonkajšie rozmery domu 8m x 10m), pričom obytná podlahová plocha domu bude 160 m2. Rodinný dom je vrátane pozemku prislúchajúceho k nemu.

Dom bude realizovaný z exteriéru kompletne to znamená, že bude mať fasádu, prístupový chodník, odstavnú plochu pre 2 autá pred domom, zrealizovaný okapový chodník okolo domu, v zadnej časti domu terasu, oplotenie okolo domu a terénne úpravy s posiatím trávy.

CENA: 119 271,00 Eur s DPH - stredový

CENA: 139 438,00 Eur s DPH - krajný

Uvedená cena je za realizáciu domu vrátane exteriéru tak ako je to uvedené v popise. V cene je zahrnutá aj cena pozemku. Cena nezahŕňa práce a materiály, ktoré je potrebné zrealizovať v interiéri domu.

Z vnútra bude dom realizovaný bez ďalších stavebných úprav, aby si vedel budúci majiteľ zvoliť dispozíciu podľa svojich požiadaviek to znamená, že budú zrealizované len prípojky inžinierskych sieti do jedného rohu v dome, betónový strop s otvorom na schodisko. Bez akýchkoľvek povrchových úprav.

Budúci majiteľ si zabezpečí priečky, omietky, potery, podlahy, schodisko, izolácie, sadrokartóny, obklady a dlažby, maľby, elektroinštaláciu, zdravotechniku a vykurovanie. Kompletné dokončenie interiéru v dome je v réžií budúceho majiteľa.

Popis realizovanej stavby rodinného domu:

Rodinný dom - ASR

Zemné práce – výkop základov s presunom zeminy.
Základy – betónové pásy v zemi s dvoma radami debniacich tvárnic nad terénom.

Murivo – pórobetónové tvárnice hr. 300 mm. Výška miestnosti 1. NP je 2,5 m, výška miestnosti 2. NP je v šikmine 1,5 m.

Strop – železobetónový s otvorom na schodisko.

Fasáda – sokel XPS hr. 160 mm s povrchovou úpravou marmolit, steny minerálna vlna hr. 200 mm s povrchovou úpravou silikónová omietka hr. 1,5 mm.

Strecha – sedlová s použitím strešnej plechovej krytiny falcovanej na systém CLICK vrátane doplnkov a opakového systému.

Okná – použité plastové dvojkrídlové s izolačným trojsklom. V zadnej časti domu sú použite balkónové dvojkrídlové dvere s izolačným trojsklom slúžiace pre východ na terasu domu.

Vstupné dvere – použité plastové jednokrídlové.

Terénne úpravy a spevnené plochy

Chodník z ulice do domu – betónová dlažba hr. 60 mm.
Parkovisko pred domom na 2 autá s povrchom zo zatrávňovacich tvárnic.
Terasa za domom z betónovej dlažby hr. 60 mm.
Terén upravený ornicou s posiatím trávy.
Oplotenie
Oplotenie okolo domu systémovým poplastovaným pletivom výšky 1,2 m vrátane stĺpikov a vzpier. Bleskozvod

Realizovaný na streche voľne viditeľný, v stenách vedený v zateplení a v základoch uložená pospájaná pásovina.

Vodovodná prípojka

Osadenie plastovej vodomernej šachty s vodomerom a armatúrami. Prívod HDPE potrubia zrealizovaný až do domu ukončený zátkou.

Kanalizačná prípojka

Osadenie revíznej plastovej kanalizačnej šachty DN 400. Zhotovenie ležatých rozvodov kanalizácie pod základovou doskou domu.

Dažďová kanalizácia

V rámci pozemku osadene vsakovacie bloky do ktorých je zvedená voda zo strechy domu cez revízne lapače strešných splavenín.

Elektrická prípojka

Osadenie plastovej skrine na hranici pozemku a uloženie medeného káblu v chráničke do zeme. Kábel je ukončený až v dome s rezervou 2,5 m.

Fotodokumentáciu nájdete vo fotogalérii.

Predajca

IBV Pod hradom výhradne predáva LEONIDES REAL PROJECT s.r.o.

VIAC INFO

Kontaktujte nás

LEONIDES REAL PROJECT s. r. o.
Duchnovičovo námestie 1
08001 Prešov

0917 435 638
info@byvajpodhradom.sk
Nájsť na mape Sleduj nás na Facebooku